កម្ពុជា ​ឡើង ៤​លេខ​នៅ FIFA Ranking ​ខណៈ​ដែល​ថៃ ឡាវ វៀតណាម ចុះ​ទាំង​អស់

​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ឡើង​៤​លេខ នៅ FIFA Ranking ​ប្រចាំ​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដោយ​ឡើង​ពី​លេខ​១៨៤ ​មក​លេខ​១៨០ ​វិញ។

 

កម្ពុជា ​ឡើង ៤​លេខ​នៅ FIFA Ranking ​ខណៈ​ដែល​ថៃ ឡាវ វៀតណាម ចុះ​ទាំង​អស់

 

ចំពោះ​ចំណាត់​ថ្នាក់​នេះ​ដែរ ប្រទេស​នៅ​ជិត​ខាង​កម្ពុជា​ទាំង​៣​គឺ​ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម សុទ្ធ​តែ​ចុះ​ទាំង​អស់ ពោល​គឺ​ថៃ​ចុះ​៤​លេខ ឡាវ​ចុះ​៣​លេខ ​និង​វៀតណាម​ចុះ​ដល់​ទៅ​៦​លេខ​ឯ​ណោះ៕

 

កម្ពុជា ​ឡើង ៤​លេខ​នៅ FIFA Ranking ​ខណៈ​ដែល​ថៃ ឡាវ វៀតណាម ចុះ​ទាំង​អស់

 

សូម​បញ្ជាក់​ថា​ចំណាត់ថ្នាក់ FIFA Ranking របស់កម្ពុជា ដែល​ល្អ​ជាង​គេ​បំផុត​នោះ​គឺ​នៅ​ត្រឹម​១៧៧៕

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ