តារា​ស្រី​ម្នា​ក់រាំ Twerk ខុស​បច្ចេកទេស រហែក​សំពត់​លេច​គូទ​កណ្ដាលវាល

​តារាចម្រៀង​ប្រទេស​វេ​ល Lateysha បាន​ជួប​រឿង​អាម៉ាស់​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​ក្នុង​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​មួយ បន្ទាប់ពីរ​ហែកសំពត់​លេច​គូទ​ដាក់​ទស្សនិកជន ពេល​បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ Twerk ។​