ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


ថ្មីៗនេះវីដេអូឃ្លីបរបស់បុរសម្នាក់បានធ្វើឲ្យពិលោកភ្ញាក់ផ្អើល ក៏ដូចជាស្រាវសាច់បំផុតដោយសារសកម្មភាពលោតផ្លោះពីអគារមួយទៅអគារមួយទៀតដោយមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងហូលីវូដយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។

P9

ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា បុរសមិនខ្លាចស្លាប់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះមានឈ្មោះ Storror គឺជាសមាជិកក្រុមចូលចិត្តលោតផ្លោះលក្ខណៈសម្រាលខ្លួនម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេស ហើយសម្រាប់សកម្មភាពដ៏ស្រាវសាច់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទាំងសាកលលោកនេះដែរ គឺស្ថិតនៅលើអគារមួយក្នុងទីក្រុង ហុង កុង ។

ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា មុននឹងឈានមកដល់ការបង្ហាញសកម្មភាពលោតផ្លោះជាមួយអគារខ្ពស់ៗដូចនេះ កាលពីមុនក្រុមរបស់លោក Storror គ្រាន់តែជាក្រុមលោកផ្លោះនៅលើកន្លែងដែលមានកម្ពស់ទាបៗប៉ុណ្ណោះ ហើយការហាត់រៀនដូចនេះជាប្រចាំ ពួកគេបានអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនរហូតក្លាយជាអ្នកលោកផ្លោះនៅលើអគារខ្ពស់ៗដូចនេះ ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាប្រថុយគ្រោះថ្នាក់បំផុត ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនិយាយថា សប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើដូចនេះខ្លាំងណាស់ ៕ (ប្រភព៖ សៀងហៃអ៊ីស) កុសល

ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​
ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​
ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​
ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​
ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​
ព្រឺ​សម្បុរ​ជំនួស ប្រថុយ​ជីវិត​លោត​ផ្លោះ​ពីលើ​អគារ (​មាន​វីដេអូ​)​