តុលាការ​ខ្មែរ​ដាក់​បទ​ចោទ​២ករណី​លើ​ឃាតករ​ដែល​បាន​បាញ់​សម្លាប់​បណ្ឌិត​ កែម ឡី យ៉ាង​សាហាវ

តុលាការ​ខ្មែរ​បាន​ដាក់​បទ​ចោទ​ជា​ផ្លូវ​ការ​លើ​ឃាតករ​ដែល​បាន​បាញ់​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី អ្នក​វិភាគ​ការងារ​សង្គម និង​ជា​សកម្មជន​ម្នាក់​ដែល​ហ៊ាន​និយាយ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល និង​គណបក្ស​នយោបាយ​ដទៃ​ទៀត​។