ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

ឯក​សណ្ឋាន​រដូវ​កាល​ថ្មី​ ២០១៦-២០១៧ ​​​​របស់​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ FC Barcelona, Real Madrid និង​ Atletico Madrid ​​​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី​ បាន​ចេញ​ជា​ផ្លូវការ​អស់​ហើយ។ ចង់​ដឹង​ថា តើ​ឯក​សណ្ឋាន​ក្រុម​ណា​ស្អាត​ជាង​ សូម​ទស្សនា​ខាង​ក្រោម៖

 

* Barcelona – ក្នុង​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

 

* Barcelona – ក្រៅ​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

 

* Real Madrid – ក្នុង​​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី
 

 

* Real Madrid – ក្រៅ​​​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

 

* Atletico Madrid – ក្នុង​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

 

* Atletico Madrid – ក្រៅ​​ដី៖

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វិន ជីវ័ន្ត
ប្រភព៖ dailymail

  • ឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​​ ​​​ក្រុម​ខ្លាំង​អេស្ប៉ាញ​ទាំង​៣ ​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដី已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/15  Category:កីឡា