ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ

6 Videos


«ហេឡូ! លោកគ្រូកម្លោះ» គឺជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្មមហាហង្ស ដែលបានរៀបចំពិធីក្រុង ពាលី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដានេះ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាស្រីប្រុសជាច្រើនដួង ។ លោក អិុន សុភិន ដែល ជាម្ចាស់ផលិតកម្មរំពឹងថា រឿងមួយនេះនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនច្រើន មិនចាញ់រឿងមុនៗនោះទេ ។ «ហេឡូ! លោកគ្រូកម្លោះ» គឺជារឿងបែបមនោសញ្ចេតនា លាយឡំនិងកំប្លែង ដែលមានអ្នកនាងសុខ សោម៉ាវត្តីជាតួឯកស្រី រួមជាមួយលោក ជា សុវណ្ណនរាហ៍ជាតួប្រុស ។

P9

ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ

ក្រៅពីនេះ ក៏មានការចូលរួមពី សំណាក់តារាល្បីៗរួមនិងតារាកំប្លែងស្រីប្រុសជាច្រើន មានដូចជានាយគ្រឿន នាយពាក់មី ប៉េងប៉ោង នីឡា ស្រីស្អាត ម៉ៅ គីមធីតានិងលោក អូន ឧស្សាហ៍ជាដើម ។ នៅក្នុងសាច់រឿងនេះ អ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់ សុខ សោម៉ាវត្តី សម្តែងជាបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសិចសីុឈ្មោះ នីសា ។ តែយ៉ាង ណាមិនអាច ធ្វើអោយបេះដូងលោកគ្រូកម្លោះ ដែលសម្តែងដោយលោក ជា សុវណ្ណនរាហ៍ទន់ ជ្រាយទៅស្នេហ៍នាង ឡើយ ។

ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ

ចង់ ដឹងថា សុខ សោម៉ាវត្តី អាចឆក់យកបេះដូងប្រុសស្អាត ជា សុវណ្ណនរាហ៍ បានឬយ៉ាងណា សូម រង់ចាំ ទស្សនាខ្សែភាយន្តខ្នាតធំមួយនេះ ទាំងអស់គ្នា។ លោក អិុន សុភិន រំពឹងថា រឿងនេះននិងទទួលបានជោគជ័យមិនចាញ់រឿង «អ្នកនាងម្ចាស់ឡឺកឺ» ដែលមានសុខ សោម៉ាវត្តី ជាតួឯកស្រីនោះឡើយ ៕ ចេនី

ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ
ទិដ្ឋភាព​ក្រុង​ពាលី​រឿង « ហេ​ឡូ​! លោក​គ្រូក​ម្លោះ » កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​នេះ