ចិន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជិត ៦០០​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-15-2016, 10:45 am         3998

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ចិន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជិត ៦០០​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា​