មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ភ្នំពេញ ​៖​ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ការ​ធ្វើដំណើរ និង​កាត់​បន្ថយ​បាន​នូវ​ការ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ ក៏ដូចជា​ការ​លើក​សោភណភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​នោះ មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍ ​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ចោមចៅ ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី ​បាន​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍ ​នៅ​ចំណុច​​ភ្លើង​ស្ដុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ប្រសព្វ​នឹង​ផ្លូវ​កប់​ស្រូវ សង្កាត់​ចោមចៅ ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ៕

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤

មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូស​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណុច​ភ្លើង​ស្តុប​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤