ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ​ចំនួន​១០០​នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស ធនាគារជំនាន់ទី២៦ ចំនួន១០០នាក់ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ ដោយមានកាលបរិច្ឆេទ និងលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះប្រឡង ដូចខាងក្រោម៖

ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ​ចំនួន​១០០​នាក់ ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ​ចំនួន​១០០​នាក់

ប្រភព៖ kqube

  • ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ​ចំនួន​១០០​នាក់已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/15  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: