​រឿង​”​ហេ​ឡូ​! លោកគ្រូ​កំលោះ​”​ ជា​រឿង​បើក​ទំព័រ​ថ្មី​របស់​នាយ​ពែ​កមី​

dnt-news :​ ​កាលពី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​រឿង​”​ហេ​ឡូ​! លោកគ្រូ​កំលោះ​”​ដែលជា​វណ្ណ​កម្ម​របស់​ផលិតកម្ម មហាហង្ស​បានធ្វើ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី ដើម្បី​ចេញ​ថត​ជាមួយនឹង​ការប្រកាស​ជំហរ​ថា​រឿងនេះ​នឹង​ចំណាយ​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជាង​5​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ជាមួយនឹង​ការប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីន​ថត​4K​ដែល​អាចមាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​កាន់​