ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


ទើបតែវិលត្រឡប់មកពីសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចំនួន ២ ថ្ងៃ តារាចម្រៀងសិចស៊ី ដែលនិយមបង្ហាញដើមទ្រូង រតនៈ ពិសី បានបង្ហាញមុខ នៅលើឆាកប្រគុំតន្ត្រីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។

P9

ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)

ដោយនាងបានបង្ហើរ បទចម្រៀងចំនួន ៣បទ អមជាមួយក្បាច់រាំពត់ពេន អ៊េនអន បង្ហាញ style សិចស៊ី ទាក់ទាញចំណីចក្ខុ របស់ទស្សនិកជន ដែលមកទស្សនានៅទីនោះឲ្យ មានការចាប់អារម្មណ៍ និង គាំទ្រនាងច្រើន ។

ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)
ទស្សនាក្បាច់​រាំ​របស់ រតនៈ ពិសី បន្តិច​មើល ប្លែក​យ៉ាងណាដែរ ? (មាន​វីដេអូ​)

មើលរូបភាពសិចស៊ី និង ក្បាច់រាំ របស់ រតនៈ ពិសី តើប្លែកភ្នែកយ៉ាងម៉េចដែរ ?
ដោយ ហា នាង