ទិដ្ឋភាព​​​ចលាចល​​ពេញ​​ប្រទេស​តួកគី​

​រដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសតួកគី កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៦ កក្កដា ២០១៦ ដែល​បង្ក​ឱ្យ​មានការ​ប៉ះទង្គិច​ និង​បង្ហូរ​ឈាម​គ្នា​ ​នៅ​ទីក្រុង​អ៊ី​ស្តង់​ប៊ុល និង​ទីក្រុង​អង់កា​រ៉ា ។