តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​

6 Videos


កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ នៅក្នុងពិធីមង្គលការប្អូនស្រីតារាសម្តែង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងកោះពេជ្រ អគារ A មានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានទៅចូលរួម អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺតារាប្រុស-ស្រីល្បីៗជាច្រើនដួងក៏បានលើកគ្នាបង្ហាញវត្តមានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរ ដោយម្នាក់ៗសុទ្ធតែរំលេចឱ្យឃើញនូវរូបសម្រស់ស្រស់សោភា និង ស្រស់សង្ហាគ្រប់ៗគ្នា ។

P9

តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​

សូមទស្សនាកម្រងទិដ្ឋភាពខ្លះៗរបស់តារាប្រុសស្រីល្បីៗដែលបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការប្អូនស្រី ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដូចខាងក្រោម ៖
សាកល

តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​
តារា​ល្បីៗ​លើកគ្នា​ទៅ​ចូលរួម​មង្គលការ​ប្អូនស្រី ច​ន ច័ន្ទ​លក្ខិណា​

រូបភាពពី៖ សិល្បករកម្ពុជា