មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​

6 Videos


ស្របពេលដែលមនុស្សម្នាជាច្រើនបានព្យាយាមបំភ្លេចរាល់អតីតកាលអាក្រក់ដែលធ្លាប់កើតមានឡើង ជាពិសេសដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រនានា មន្ត្រីចំណាស់ជនជាតិចិនម្នាក់នេះ មិនអាចបំភ្លេចការចងគំនុំចំពោះប្រទេសជប៉ុនបានឡើយ ។

P9

មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​

បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ លោក Duan Shaojie អាយុ ៥៧ឆ្នាំ និង ធ្លាប់ជាមន្ត្រីយោធា របស់ប្រទេសចិន បានចំណាយពេលវេលាទំនេររបស់ខ្លួនសាងសង់មនុស្សយន្តមួយគ្រឿងដែល លោកឲ្យឈ្មោះថា «បិសាចជប៉ុន» ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នាពីការច្នៃប្រឌិត សមត្ថភាពសិល្បៈពីកំណើត ការផ្សារដែក និង ការស្អប់ជប៉ុន លោក Duan បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីបង្កើតមនុស្សយន្តនេះ ។ មនុស្សយន្តនេះត្រូវបានលោក Duan ប្រើដូចជាអ្នកអូសឆៃកែវ ដើម្បីអាចដឹកលោកកម្សាន្តតាមក្រុង ។ លោក Duan បានប្រាប់ដែរថា លោកមិនទាន់បញ្ចប់គំនិតក្នុងការបង្កើតមនុស្សយន្តទេ ព្រោះលោកកំពុងរៀបគម្រោងបង្កើតមនុស្សយន្តជាច្រើនទៀត ។

មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ជប៉ុនបានដាក់អាណានិគម និង ប្រព្រឹត្តទង្វើលាមកជាច្រើន មកលើប្រទេសចិននាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ ដែលហេតុនេះហើយ ទើបជនជាតិចិនជាច្រើនពិតជាស្អប់ជប៉ុនណាស់ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​
មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​
មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​
មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​
មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​
មន្ត្រី​ចិន​សង​សឹង​ជាមួយ​ទាហាន​ជប៉ុន ដោយ​ធ្វើ​…​