រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ

6 Videos


កាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់ម៉ិញនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង់ការ៉ា (Ankara) ប្រទេសតួកគី (Turkey) ត្រូវបានក្លាយជាទីក្រុងអនាធិបតេយ្យរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានក្រុមទាហ៊ានមួយក្ដាប់តូចបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសតួកគីលោក Recep Tayyip Erdoğan ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់រដ្ឋប្រហារមួយនេះធ្វើឡើងមិនបានជោគជ័យឡើយ ។

P9

រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា មានក្រុមទាហ៊ានមួយក្ដាប់តូច និង ប្រជាជនមួយចំនួយតូច នៅរដ្ឋធានីអង់ការ៉ា បានបើកបររថគ្រោះដង្ហែគ្នានៅលើដង់វិថីនានាក្នុងទីក្រុង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងចូលរួមក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទៀតផង ។ ស្ពាន Bosphorus និង ស្ពាន Fatih Sultan Mehmet ក្នុងទីក្រុង Istanbul ត្រូវបានបិទដោយក្រុមទាហ៊ានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdoğan ហើយរថយន្តមួយចំនួននៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានកំទេចដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំង ។ បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងលោក Recep Tayyip Erdoğan បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្លួនចេញមុខទប់ស្កាត់រដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមទាហ៊ានមួយក្ដាប់តូចដែលកើតឡើងមកពីក្រុមទាហ៊ានកងកម្លាំងពិសេស ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសរដ្ឋធានីអង់ការ៉ាបាននិយាយថា ខ្លួនមិនគាំទ្រចំពោះរដ្ឋប្រហារនេះឡើយ ។ ក្រុមទាហ៊ាន ៣០ នាក់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធ និង ប្រជាជនច្រើនជាង ១៣០ នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនេះបញ្ចេញសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយលោក Recep Tayyip Erdoğan ហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរមានមនុស្សចំនួន ៤២ នាក់ត្រូវបានស្លាប់ ។

រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ក្រុមអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះបានស្រែកថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសតួកគី ទាំងមូល ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានវាយបំបែកដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdoğan ។ ទោះបីជាក្រុមទាហ៊ានមួយក្ដាប់តូចដែលធ្វើប្រហារនេះមកពីក្រុមកងកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសតួកគីយ៉ាងណាក្ដី ក៏លោកអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេស និយាយថា ខ្លួនមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើនេះឡើយ ៕ (ប្រភព មេរឺ & ឌាលលីមែល) កុសល

រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ
រដ្ឋប្រហារ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​បានកើត​ឡើង​ទាំង​កណ្ដាល​អធ្រា​ត្រ