មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

ជីវិត​មនុស្ស​តែង​ជួប​ការ​លំបាក និង​ភាព​តស៊ូ​ជូរចត់​យ៉ាង​ច្រើន ទម្រាំ​ដល់​ចំណុច​មួយ​ដែល​ខ្លួន​ប្រាថ្នា ប៉ុន្តែ​អ្នក​ខ្លះ​ទោះ​ប្រឹង​យ៉ាង​ណា​ក៏​អាច​មិន​អាច​សម​តាម​បំណង។ កម្រង​រូប​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ Sabay នៅ​ថ្ងៃ​នេះ នឹង​លើក​យក​ប្រភេទ​ការងារ និង​របរ​រកស៊ី​មួយ​ចំនួន ដែល​ឆ្លង​កាត់​ព្យុះ​ភ្លៀង និង​សូរ្យ​សែង​នៃ​អំណាច​សុរិយា​រាល់​ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ​ប្ដូរ​បាន​កម្រៃ​តិច​មិន​ស្មើ​នឹង​កម្លាំង​ផង។

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

 

មើល​រូប​ទាំង​នេះ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ការងារ​អ្នក​ស្រូល​ប៉ុណ្ណា

​​​អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល