ប្តីហនេយ្យុំ វាយទាត់ធាក់ប្រពន្ធគ្មានត្រាប្រណី រួចឱ្យមិត្តភក្តិថតវីដេអូទុក (ទស្សនាឃ្លីប)

ជាឃ្លីបដ៏ពិសពុល ព្រៃផ្សៃ ប្តីទុយ៌សធ្វើទារុណកម្មវាយទាត់ធាក់ប្រពន្ធ ដូចរឿងក្បាច់កុងហ៊្វូ ហត់ទាត់អុកជង្គង់គ្មានត្រាប្រណី ។ យើងស្តាប់ភាសាយួនអត់បានទេ មិនដឹងមូលហេតុអី តែទោះយ៉ាងណា ប្រជាអនឡាញជេរប្រទេចដាក់បណ្តាសា អាក្រក់ជួរជាតិ អាប្តីអន្យតិរ្ថិយ ។

 

 

 

 

 

ប្រភពៈ matenak


ប្តីហនេយ្យុំ  វាយទាត់ធាក់ប្រពន្ធគ្មានត្រាប្រណី  រួចឱ្យមិត្តភក្តិថតវីដេអូទុក (ទស្សនាឃ្លីប)

កូនប្រុស​ជាប់ក្នុង​ឡាន​វិះ​ថប់ខ្យល់​ស្លាប់​ ព្រោះ​ម្តាយ​ស្តាយ​កញ្ចក់​ឡាន​មិន​ឲ្យ​គេ​បំបែក​​ដើម្បី​ជួយកូន

ប្តីហនេយ្យុំ  វាយទាត់ធាក់ប្រពន្ធគ្មានត្រាប្រណី  រួចឱ្យមិត្តភក្តិថតវីដេអូទុក (ទស្សនាឃ្លីប)

នារី​អូ​តេសរ​បស់ AirAsia ត្រូវ​អ្នកដំណើរ​ជះ​ទឹក​ក្តៅ​លើ ដោយសារ​…​