ក្រុមហ៊ុន​តូ​យ៉​តា (ខេ​ម​បូ​ឌា) រៀបចំ​ការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន

ក្រុមហ៊ុន​តូយ៉ូតា (ខេ​ម​បូ​ឌា)បាន​នឹង​កំពុង​រៀបចំ​ការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ថ្មី ចុងក្រោយ​ដូចជា​រថយន្ត​តូយ៉ូតា ៖ Fortuner , Hilux Revo, Camry, Vios និង Avanza ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី 17 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន (Lively Plaza)។ នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៌​នេះ លោក​អ្នកនឹង​ទទួលបាន៖

 

ក្រុមហ៊ុន​តូ​យ៉​តា (ខេ​ម​បូ​ឌា) រៀបចំ​ការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន

 

·        ធ្វើដំណើរ​ឥតគិតថ្លៃ ជាមួយ​រថយន្ត Avanza
·        ធ្វើការ​បើកបរ​សាកល្បង នឹង​ទទួលយក​បទពិសោធន៍​ថ្មី​ពី​រថយន្ត​ស៊េរី​ថ្មី Fortuner , Hilux Revo និង Avanza
·        ចូលរួម​លេង​កំសាន្ត សប្បាយៗ នឹង​ទទួលបាន​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​ជាច្រើន
·        និង​កម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើន​ទៀត

 

សំរាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម រឺ​ធ្វើការ​កក់​សំរាប់ ការធ្វើដំណើរ​ឥតគិតថ្លៃ​ជាមួយ​រថយន្ត Avanza តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០១៧ ៣៣៣ ៥០។

 

ក្រុមហ៊ុន​តូ​យ៉​តា (ខេ​ម​បូ​ឌា) រៀបចំ​ការតាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម