ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​

6 Videos


ពិធីបុណ្យចម្លែកមួយក្នុងទីក្រុង Pamplona ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានក្លាយជាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនានាក់លើសាកលលោក លោក ហើយក្នុងនោះមានមតិជាច្រើនបានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តជាមួយពិធីបុណ្យនេះ ។

P9

ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​

មានមនុស្សម្នាប្រុសស្រីជាច្រើននាក់នៅតាមដងផ្លូវនៃក្នុងទីក្រុង Pamplona បានចូលរួមហ៊ោកញ្ច្រៀវអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យនេះដោយម្នាក់ៗបានស្លៀកពាក់ជាមួយសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ពិធីបុណ្យ (ខោ អាវពណ៌ស និង ចងក្រណាត់ក្រហម) ។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែសប្បាយរីករាយដោយការជះស្រាក្រហមឡើងទៅលើដែលមើលទៅដូចជាគ្រាប់ភ្លៀងពណ៌ក្រហមយ៉ាងដូច្នេះដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់លើសាកលលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើពិធីបុណ្យនេះគឺ គ្រប់មនុស្សស្រីដែលចូលរួមកម្សាន្តក្នុងពិធីបុណ្យនេះត្រូវតែបង្ហាញសុដនរបបស់ខ្លួនឲ្យមនុស្សគ្រាប់គ្នាបានឃើញ និង បានស្ទាបទៀតផង ។

ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ទោះបីជាពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិអេស្ប៉ាញខាងលើនេះមានលក្ខណៈជាប្រពិណីយ៉ាងណាក្ដីក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ិនធឺរណេតជាច្រើនមិនពេញចិត្តជាមួយការបង្ហាញសុដនជាសាធារណៈយ៉ាងដូចនេះទេ ៕ (ប្រភព៖ វើលឱសប៊ូស) កុសល

ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​
ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​
ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​
ពិធីបុណ្យ​មួយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​បង្អួត​សុដន​ជា​សាធារណៈ​