អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់

6 Videos


រូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពសិស្សប្រុស ២៨០ នាក់ ធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យសិស្សស្រីតែម្នាក់ បានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធឺរណេតប្រទេសចិន ។

P9

អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់
អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់

នាង Wu Xun និស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Merchant Marine College គឺជានិស្សិតស្រីតែម្នាក់គត់ក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់របស់នាង អាស្រ័យហេតុនេះហើយ ទើបនាងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីនិស្សិតដូចគ្នា ជាពិសេសនោះ នៅខួបកំណើតនាងឆ្នាំនេះដែរ មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងក៏បានធ្វើជាពិធីអបអរដ៏ឱឡារិក ដោយឈរជាជួរ ច្រៀងបទរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតដល់នាង ។ នៅពេលនោះដែរ នាងក៏បានអរគុណដល់និស្សិតទាំងអស់ និង និយាយខ្លះៗពីពាក្យពិតចេញពីចិត្ត ហើយនាងក៏បានកាត់នំខួបកំណើតជា ៨ ចម្រៀកចែករំលែកដល់និស្សិត ៨ ថ្នាក់ និង ក្រោយមកនាងក៏បានបង្ហោះរូបថតខ្លះចូលគណនីអ៊ីនធឺរណេតរបស់នាងផ្ទាល់ ទើបធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើន ។

អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ខួបកំណើតរបស់និស្សិតស្រីរូបនេះបានប្រារព្ធឡើងកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះ ។ ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖សៀងហៃ អ៊ីស)

អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់
អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់
អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់
អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់
អស់ទាស់ ! ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់​និស្សិត​ស្រី​តែ​ម្នាក់​ក្នុង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់