រទេះ​រុញ​កុមារ​បន្សល់​ស្នាម​រំជួល​ចិត្ត ក្រោយ​ពី​អំពើ​ភេវកម្ម​នៅទីក្រុង Nice

ក្នុង​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​បារាំង​ទាំង​ចាស់​ទាំង​ក្មេង​រួម​ទាំង​ភ្ញៀវ​ទេសចរ កំពុង​រីករាយ​សម្រាប់​ថ្ងៃ Bastille Day នៅ​ទីក្រុង Nice អំពើ​ភេរវកម្ម​មួយ​បាន​កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​មួយ​ បាន​បើក​រថយន្ត​សំដៅ​បុក​រះ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ដង​ផ្លូវ ដែល​សម្លាប់​​មនុស្ស​ ៨៤ នាក់​រួម​ទាំង​កុមារ​ជាច្រើន​ផង​ដែរ។

 

រទេះ​រុញ​កុមារ​បន្សល់​ស្នាម​រំជួល​ចិត្ត ក្រោយ​ពី​អំពើ​ភេវកម្ម​នៅទីក្រុង Nice

 

រូបភាព​រទេះ​រុញ​កុមារ​ដែល​បន្សល់​ទុក​នៅ​កន្លែង​កើត​ហេតុ បង្ហាញ​ថា​អំពើ​ភេរវកម្ម​បាន​ឆក់​យក​អាយុ​ជីវិត​កុមារ ដែល​មិន​ដឹង​អី​ទៅ​ជាមួយ​យ៉ាង​​គួរ​ឲ្យ​សង្វេគ។

 

ប្រភព៖ CNN