លោក ច័ន្ទ សុផល បង្កើត​ក្រុមការងារ​សំអាត​បរិស្ថាន​តាមផ្លូវ​នៅក្នុង​ក្រុង និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-17-2016, 10:00 am         186

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ច័ន្ទ សុផល បង្កើត​ក្រុមការងារ​សំអាត​បរិស្ថាន​តាមផ្លូវ​នៅក្នុង​ក្រុងរូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុករដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង