ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​

6 Videos


ជាគូស្នេហ៍មួយគូទៀតដែលចាប់ដៃគ្នាដើរដល់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ សម្រាប់តារាសម្តែងស្រីក្នុងរឿង «នាង បាប» (Nang Barb)អ្នកនាង អេក បុសៈកន (Egg Butsakon) និង តារាឯកប្រុសក្នុងរឿង «ផ្ទះស្នាមស្នេហ៍» (Ruen Roi Rak) លោក កាប់តាំន ផូថៈណេត (Captain Phutanate)។

P9

ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា តារាប្រុសជើងចាស់លោក កាប់តាំន ផូថៈណេត ដែលមានអាយុចាស់ជាងតារាស្រីជំនាន់ថ្មីអ្នកនាង អេក បុសៈកន ដល់ទៅ ១២ ឆ្នាំ បានដឹកដៃគ្នាចូលរួមពិធីលើកទឹកតែដល់ចាស់ទុំមេបាទាំងសងខាង។

ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ទម្រាំតែសម្រេចចិត្តរៀបការ ពួកគេទាំងពីរបានចំណាយពេលសិក្សាចិត្តអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ហើយបន្ទាប់ពីពិធីលើកទឹកតែនៅពេលព្រឹក ក៏មានពិធីជប់លៀងពេលរាត្រីនៅលើទូកជិះកម្សាន្តនៅទន្លេ ចៅព្រះយ៉ា ពោរពេញដោយភាពរ៉ូមែនទិក៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​
ពិធី​លើក​ទឹក​តែរបស់ អេក បុសៈ​កន និង កាប់​តាំ​ន ផូ​ថៈណេ​ត​