១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាខ្លះៗរួចមកហើយនូវរូបភាពកំប្លែងៗ បង្ហាញពីទង្វើប្លែកៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ ថ្ងៃនេះមានរូបភាពបន្ថែមចំនួន ១៣ សន្លឹកទៀតពីប្រទេសឥណ្ឌា ដែលអ្នកប្រហែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន។
១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន

ប្រែសម្រួល៖ sabay (ហៃ សុខហេង)
ប្រភព៖ Kapook

  • ១៣ សន្លឹក​ពី​សកម្មភាព​ប្លែកៗ​នៅ​ឥណ្ឌា​ មើល​រួច​ទប់​សំណើច​មិន​បាន已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/17  Category:កំសាន្ត
Tags: