សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )

6 Videos


ចាប់តាំងពីចូលឆ្នាំ ២០១៦ មក សុខ ពិសី ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ ពុំឃើញមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានា ដូចកាលពីពេលមុនឡើយ។ជួប សុខ ពិសី ក្នុងកម្មវិធីប្រគុំតន្ត្រី ដែលផ្សាយផ្ទាល់ នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នាងបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា មូលហេតុដែលនាងមិនសូវចេញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ដោយសារនាងជាប់រវល់ការងារច្រើនគឺច្រៀងតាម concert នៅតាមបណ្តាខេត្ត ។

P9

សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )

ទោះបីជា សុខ ពិសី បាត់មុខមួយរយៈក្តី នៅពេលនាងបង្ហាញវត្តមានជាមួយបទចម្រៀងចំនួន ៣បទនៅលើឆាកតន្ត្រីខារ៉ាបាវ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែកក្កដា កន្លងមកនេះ សន្ទុះនៃការគាំទ្រនាង នៅតែច្រើនកុះករ ស្វាគមន៍ ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និង សុំថតរូបយ៉ាងច្រើនកុះករជាមួយនាង ៕
ដោយ ហា នាង

សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )
សុខ ពិសី នៅតែ​ខ្លាំង ( មាន​វីដេអូរ )