អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


នេះប្រហែលជាមិនមែនរឿងចម្លែកទេ ដែលកំពូលតារាស្រីដ៏សិចស៊ីរបស់ប្រទេសថៃដូចជាអ្នកនាង អាំ ផាតឆារ៉ាផា (Aum Patcharapa) មានឱកាសបានថតជាគូជាមួយតារាប្រុសល្បីជាច្រើនរូបយ៉ាងស្និទ្ធបែបនេះ ដោយក្នុងនោះគឺមានដូចជាលោក ក័ន ក័នតៈថាវុង (Gun Kantathaworn) តាមរយៈបទ

P9

អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)

ចម្រៀង «រែង» លោក វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ (Weir Sukollawat) ជាតារាប្រុសជ្រកក្នុងដំបូលផ្ទះតែមួយ ព្រមជាកសាងស្នាដៃក្នុងសាច់រឿងជាច្រើនជាមួយគ្នាដូចជា «ចិត្តស្នេហ៍តែមួយ» (Praao) រឿង «ខ្លាប្រហារដួងច័ន្ទ» (Prajan Lai Payak) និង តារាប្រុសដែលរួមប៉ុស្តិ៍ម្នាក់ទៀតគឺលោក អ៊ុម អាកកាផាន់ (Aom Akkaphan)តាមរយៈរឿង «ល្បែងស្នេហ៍ជួបឧបសគ្គ» (Ubathteehet 2012)។

អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)

ក្រៅពីនេះសូម្បីក៏កំពូលតារាប្រុសរបស់លោក ណៈដេត គូគីមីយ៉ា (Nadech Kugimiya) របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ ក៏អ្នកនាង អាំ បានសាងស្នាដៃជាមួយដោយការថតបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ី។

អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)

លើសពីនេះទៅទៀត កំពូលតារាប្រុសដ៏ល្បីតម្លៃខ្លួនរាប់លានដុល្លារដូចជាលោក លី មីនហូ (Lee Min Ho) ក៏ចូលខ្លួនមកបង្ហាញវត្តមានជាមួយគូជាមួយនឹងអ្នកនាង អាំ តាមរយៈពាណិជ្ជកម្ម 12 Plus ផងដែរ។ សូមទស្សនាវីដេអូទាំង ៣ នៅខាងក្រោម) ៕ ខេរី

អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)
អាំ ផាត​ឆា​រ៉ា​ផា ថត​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ជាច្រើន​ដួង (​មាន​វីដេអូ​)