ត​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី ​“តាយសភាគទី៤” ពី​លោក ភីម៉ៃ ​

តារា​​សម្ដែង​លោក ភីម៉ៃ ធ្លាប់​បាន​​និយាយ​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ស្ដី​​ពី តា​យស​ ពូកែ​បោក​បាន​ចំនូន៣​ភាគ​មក​ហើយ ថ្ងៃ​​នេះ​លោក​បាន​លើក​យក​១ភាគ​ទៀត។ តើ​ភាគ​ទី៤ ​នេះ​តាយស​មាន​​ល្បិច​អ្វី​ខ្លះ ? តោះ! ទៅ​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា។

 

ត​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី ​“តាយសភាគទី៤” ពី​លោក ភីម៉ៃ ​