សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

តាមធម្មតាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអាចមានមិត្តសម្លាញ់ ជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នា ដូចជា ពណ៌សម្បុរ រូបរាង ឬឋានៈ ជាដើម។ មិនខុសគ្នាអីពីមនុស្សឡើយ សត្វទាំង១០គូខាងក្រោមនេះ គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នា និងមានរូបរាងដូចគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើត ខណៈពួកវាគឺជាប្រភេទសត្វ និងកើតចេញពីមេខុសៗគ្នា៕

តោះ! ទៅមើលសត្វទាំង១០គូនោះ ទាំងអស់គ្នា៖

១) សត្វសុនខ និង សត្វឆ្មា

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

២) សត្វសុនខ និង សត្វឆ្មា

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៣) សត្វសេះ និង សត្វសុនខ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៤) សត្វទន្សាយ និង សត្វឆ្មា

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៥) សត្វសេះ និង សត្វសុនខ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៦) សត្វទន្សាយ និង សត្វក្តាន់

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៧) សត្វសេះ និង សត្វសុនខ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៨) សត្វទន្សាយ និង សត្វសុនខ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

៩) សត្វសេះ និង សត្វសុនខ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

១០) សត្វឆ្មា និង សត្វកណ្តុរ

សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត

ប្រភព៖ sabay

  • សត្វ​១០​គូ​សន្ដាន​ខុស​គ្នា តែ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​បង្កើត已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/18  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: