ប​ទស​ម្រៀ​ង «​សុំ​ពេល​បំភ្លេច​» បាន​ចាក់​ដោត​បេះដូង​ប្រជាជន​ថៃ​លើសពី ១២៨ លាន​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


បទសម្រៀង «សុំពេលបំភ្លេច» ទើបដាក់បង្ហោះក្នុងគេហទំព័រ YouTube កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ប៉ុណ្ណោះ សន្ទុះអ្នកចូលទស្សនាលើសពី ១២៨ លាននាក់ទៅហើយ។

P9

ប​ទស​ម្រៀ​ង «​សុំ​ពេល​បំភ្លេច​» បាន​ចាក់​ដោត​បេះដូង​ប្រជាជន​ថៃ​លើសពី ១២៨ លាន​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)
ប​ទស​ម្រៀ​ង «​សុំ​ពេល​បំភ្លេច​» បាន​ចាក់​ដោត​បេះដូង​ប្រជាជន​ថៃ​លើសពី ១២៨ លាន​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)

បើតាមកិច្ចសម្ភាសរបស់ម្ចាស់បទចម្រៀងនេះ បានឱ្យដឹងថាបទនេះមិនត្រឹមមានភ្លេងពីរោះ សូម្បីតែអត្ថន័យក៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកដែលមានស្នេហា ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសាច់រឿងលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់គូស្នេហ៍មួយគូដែលព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយគ្មានថ្ងៃជួប កាន់តែឈឺចាប់បំផុតសូម្បីថ្ងៃបូជាសពរបស់នារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ត្រូវខាងគ្រួសារសាច់ញាតិខាងស្រីហាមមិនឱ្យចូល។ (សូមទស្សនាបទ«សុំពេលបំភ្លេច» ទាំងពីរបទខាងក្រោម)៕ ខេរី

ប​ទស​ម្រៀ​ង «​សុំ​ពេល​បំភ្លេច​» បាន​ចាក់​ដោត​បេះដូង​ប្រជាជន​ថៃ​លើសពី ១២៨ លាន​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)
ប​ទស​ម្រៀ​ង «​សុំ​ពេល​បំភ្លេច​» បាន​ចាក់​ដោត​បេះដូង​ប្រជាជន​ថៃ​លើសពី ១២៨ លាន​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)