កាល​វិភាគ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ទាំង​ពីរ​ថ្នាក់​ ចេញ​ហើយ!

តារាង​​កាល​វិភាគ​​​​នៃ​វិញ្ញាសា​ប្រលង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​​ទុតិយ​ភូមិ​​ចំណេះ​ទូទៅ និង​បំពេញ​វិជ្ជា​ សម័យ​ប្រលង ២២ សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ បាន​ចេញ​​​ហើយ​ នេះ​បើ​​តាម​ទំព័រ​​ Facebook របស់​​ក្រសួង​​​អប់រំ ​យុវជន​ និង កីឡា។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​កាល​វិភាគ​ប្រលង​​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​២០១៦ ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​​សង្គម៖

 កាល​វិភាគ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ទាំង​ពីរ​ថ្នាក់​ ចេញ​ហើយ!

កាល​វិភាគ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ទាំង​ពីរ​ថ្នាក់​ ចេញ​ហើយ!

កាល​វិភាគ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ទាំង​ពីរ​ថ្នាក់​ ចេញ​ហើយ!

 

អត្ថបទ​៖ មាន រតនា
​​