តារា Facebook ត្រូវ​បងប្រុស​បង្កើត​ច្របាច់ក​សម្លាប់ចោល​ព្រោះ​និយាយ​មិន​ស្ដាប់​

តារា​ស្រី​ល្បីឈ្មោះ​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook មួយរូប​ត្រូវ​បងប្រុស​បង្កើត​របស់ខ្លួន​សម្លាប់​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ​បន្ទាប់ពី​នាង​មិន​ព្រមស្ដាប់​សំដី​របស់គេ​។​