មន្រ្តីឥណទាន ( Credit Officer )

Company

GREEN ECONOMY DEVELOPMENT ORGANIZATION

  

type

Non-goverment Organization

Industry

Banking & Finance

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Banking/Insurance

Hiring

10

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

20 ~ 30

Location

Kandal;

Phnom Penh;

Publish Date

Jul-18-2016

Closing Date

Aug-16-2016
  ការពិពណ៌នាការងារ
- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល នឹងសេវាកម្មរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។
- សិក្សាវាយតំលៃ រៀបចំឯកសារផ្ដល់ឥណទានអោយដល់អតិថិជន
- ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជនមកវិញ និងត្រួតពិនិត្យ តាមដានការសងត្រឡប់ ប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ ឬបំណុលដែលបានលុបចេញពីបញ្ចី។
- ទទួលខុសត្រូវតាមដានការរីកចំរើនបរិមាណ និងគុណភាពឥណទានរបស់ខ្លូន។
- ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានស្ថានភាពទីផ្សារ និងគូប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងអតិថិជន។
- ធ្វើការសហការ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី និងសហគមន៏នានា។

- Promote products and services of green economic development organizations operating in the region.
- Assess credit documentation provided to new and existing customers.
- Collected from the customer back and monitoring the slow debt repayment or debt, which have been omitted from the holder.
- Is responsible for the progress of its credit quality and quantity.
- Research market conditions and competition in the operating area to expand operations and customers.
- Work in harmony and good relations with local authorities and community organizations.

  - មានកំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ (ជាប់ )
- អាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ
- មានភាពស្មោះត្រង់, ម៉ឺងម៉ាត់, សុភាពរាបសារ, មានភាពវាងវៃ, និង មានទិសដៅវែងឆ្ងាយសំរាប់អាជីព ។
- ជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង
- មានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងបំរើការងារនៅតាមសហគមន៍ជនបទ
- អាចបើកបរម៉ូតូ
- មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រខ្លះៗ។

- At least finish of Grade 12 (or diploma)
- At least 18 years old
- Honest, serious, gentle, smart, and has a long career direction.
- A friendly people and love affairs
- Willing to work in rural communities
- Can use motorcycle
- Knowledge of English and some.

* ការលើកទឹកចិត្ត
- ធ្វើការឧបត្ថមប្រាក់លើកទឹកចិត្តមួយឆ្នាំពីរដង(ភ្ជុំបិណ្ឌ និងចូលឆ្នាំខ្មែរ)ដល់បុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមសហការការងារជានឹងមួយអង្គការ។

* incentives
- Sponsor Bonus twice a year (Phjom Ben and Khmer New Year) to everyone who attended a working organization.

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chantha Aroza

Phone

070 444 462 / 012 77 32 62

Email

[email protected]

Website

Address

Kandal, Phnom Penh