ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​

6 Videos


រាល់ពេលចូលរួមកម្មវិធីម្តងៗ ពិធីការីនីរាងតូចច្រឡឹង ជីជី តែងតែបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមទៅកាន់ទស្សនិកជនគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្តែងសុខភាពរបស់នាងមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេ ។ ហើយមួយរយៈកន្លងមកនេះជំងឺរបស់នាងធ្វើទុក្ខ ។

P9

ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​

ជីជី ប្រាប់ថា នាងមានសុខភាពខ្សោយ និង មានជំងឺខ្វះឈាមផងដែរ ។ ជីជី បានបន្តទៀតថា ជំងឺខ្វះឈាមនេះមិនបង្កជាលក្ខណៈធំដុំចំពោះនាងឡើយ គ្រាន់តែមួយរយៈពេលមុន នាងមានការមមាញឹកនៅក្នុងការថតរឿងពេក ណាមួយសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផង ។

ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​

ជីជី ក៏មានហាងឆេងល្អក្នុងវិស័យសម្តែងផងដែរ នាងត្រូវបានផលិតកម្មមួយចំនួនស្រលាញ់ពេញចិត្ត ។ ថ្មីៗនេះមានផលិតកម្មមួយចំនួនកំពុងទាក់ទងនាងថតរឿងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ នាងកំពុងនិយាយចរចាពីតំលៃខ្លួន ។

ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​

ជីជី កំពុងលេចមុខខ្លាំង និង មានទស្សនិកជនស្គាល់កាន់តែច្រើន បន្ទាប់ពីមានវត្តមាននៅក្នុងរឿង « នំប័ុង បញ្ចាំស្នេហ៍ » ដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ៕ អាលីណា

ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​
ជី​ជី មាន​ជំងឺ​ខ្វះ​ឈាម​