ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?

6 Videos


នៅឆ្នាំនេះ ឌី សូនីតា ហាក់មានការរីករាយជាមួយខួបកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះខួបកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ របស់នាងរៀបចំធ្វើឲ្យចំនួន ៣ ឬ ៤ ដងនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា អ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះ ដោយសារខួបកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺនាងទទួលបាននំខេកដល់ទៅចំនួន៩នំយ៉ាងស្រស់ស្អាត ។ ជាមួយនឹងភាពរីករាយក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាង ដែលមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើឲ្យជាបន្តបន្ទាប់នេះ មានមិត្តភក្តិជាច្រើនបានអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាមួយនាង ដែលនាងធ្វើខួបកំណើតហើយ មិនបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិ ។

នំខេកធំៗចំនួន ៩ ដោយមានអក្សរផ្សេងៗ ដោយអក្សរទាំងនោះគឺសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសជាឈ្មោះរបស់ ឌី សូនីតា ផ្ទាល់ ដូចជាអក្សរ D Y S O N Y T T A រួមទាំងនំខេក Queen ដ៏ធំមួយនៅកណ្តាល ដែលខាងសណ្ឋាគារ ផ្តល់ជូនដល់នាង ។

P9

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?

នៅយប់ម៉ិញនេះ ឌី សូនីតា បានចេញវីដេអូមួយនិយាយសូមទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិ ដែលនាងមិនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់នាង ពីព្រោះពិធីខួបកំណើតនេះគឺរៀបចំឡើង ដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះ មិននឹកស្មានថា មានមិត្តភក្តិឬបងប្អូន រៀបចំពិធីខួបកំណើតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះជូនដល់នាងនោះទេ ៕ អាលីណា

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?ចង់ដឹង​ទេ​ថា ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ ឌី សូ​នី​តា ទទួលបាន​នំ​ខេ​ក​ប៉ុន្មាន ?