រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​

អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានឃើញរូបភាពចំនួន៩សន្លឹកដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញទាក់ទងសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយប្ជា្ក់ថានោះជាខ្មោចទឹក ។

គេបាននាំគ្នាងឿងឆ្ងល់ថាតើរូបភាពនោះវាជាខ្មោចទឹកមែនឬយ៉ាងណា ? ព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញរូបរាងពិតប្រាកដរបស់ខ្មោចទឹកឡើយគឺធ្លាប់តែឮចាស់ៗនិយាយតៗគ្នាប្រាប់ក្មេងៗថាខ្មោចទឹកវានៅតែក្បែរៗមាត់ទឹកត្រង់កន្លែងស្ងាត់ដើម្បីអូសទាញជើងអ្នកដែលទៅងូតឬទៅលេងទឹកធ្វើឲ្យ លង់ស្លាប់ ។ កន្លែងដែលមានខ្មោចទឹកគឺតែងតែមានអ្នកលង់ទឹកស្លាប់បន្តបន្ទាប់ដែលចាស់ៗតែង និយាយប្រាប់ថានោះជាកន្លែងជើងកប ។

រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​

បង្ហោះនៅលើបណ្តាញទាក់ទងសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីប្រភពនៃរូបភាពចេញពីប្រទេសណា?ឬនៅទីកន្លែងណា ? គេបានសរសេរថា៖ នេះគេហៅថាខ្មោចទឹកហើយវាកម្រ អោយមនុស្សយើងបានឃើញវាណាស់វាចូលចិត្តរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងបឹង ទន្លេរ ស្ទឹង ណាដែលធ្លាប់ មានមនុស្សស្លាប់ហើយក៏ជាកន្លែងដែលស្ងាត់ផងដែរ ។ ខ្មោចទឹកនេះកាចសាហាវណាស់អាចទាញយើងពន្លិចចូលក្នុងទឹកអោយស្លាប់បានដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ ។ សូមប្រយ័ត្នផង ណាពេលចុះលេងទឹក កន្លែងដែលស្ងាត់ ៕

រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​ រូបថត​ខ្មោច​ទឹក ៩ សន្លឹក ឃើញ​ហើយ​អាច​បះសក់​

ប្រភព៖ pmhotnews