កូរ៉េខាងជើង បាញ់​មី​ស៊ី​លបី​គ្រាប់ ក្រោយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ប្រកាស​ដំឡើង​ខែល​THAAD និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-19-2016, 12:12 pm         849

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កូរ៉េខាងជើង បាញ់​មី​ស៊ី​លបី​គ្រាប់ ក្រោយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ប្រកាស​ដំឡើង​ខែល​THAADកូរ៉េខាងជើង បាញ់មីស៊ីល (ប្រភពរូបភាព EPA)