វីដេអូថ្មីប្រៀបធៀប iPhone 7 និង iPhone 6s

វីដេអូថ្មីប្រៀបធៀប iPhone 7 និង iPhone 6s

សឹងតែរាល់ថ្ងៃ ដែលប្រភពព័ត៌មានពី iPhone 7 ជាច្រើន រមែងលេចចេញពីគេហទំព័រ Weibo ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ពិតប្រាកគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនស្រាប់ទៅហើយ។ ក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងបានទទួលនូវវីដេអូប្លែកភ្នែកថ្មីមួយទៀតហើយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រៀបធៀបគ្នារវាង
iPhone 7 និង iPhone 6s ថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនបែបណាខ្លះ? មិនរង់ចាំយូរសូមរីករាយបន្តតាមដាននូវវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា :)