អន្ទាក់ដ៏ធំសម្បើម ១យប់ចាប់បានជ្រូកព្រៃរាប់សិបក្បាល !

នៅអាមេរិក ជ្រូកព្រៃ ជាពូជសត្វមួយលូតលាស់លឿនដូចជាស្មៅ វាមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ហើយបំផ្លិចបំផ្លាញចម្ការដំណាំរបស់កសិករ ។ ក្នុង១ឆ្នាំៗ ហ្វូងជ្រូកព្រៃបានបង្កអន្តរាយផលដំណាំគិតជាទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារ ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាកសិករអាមេរិក…ឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំង ។

កសិករម្នាក់បានរកឃើញឧបករណ៍ចាប់ជ្រូកព្រៃដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ១០០% ។

គាត់បានប្រើសំណាញ់ B40 ហើយតម្លើងជារបងព័ទ្ធជិតទីតាំង១ធំ ដោយមានទ្វា២សម្រាប់ចេញចូល ហើយភ្ជាប់ឧបករណ៍បើកបិទ ដោយបញ្ជាពីចម្ងាយ ។

នៅកណ្តាលទ្រុងដ៏ធំនេះ គាត់រាយគ្រាប់ពោតមួយចំនួន ហើយពេលយប់ ពួកជ្រូកព្រៃក៏លេចមុខមកទាំងហ្វូងៗ ។ ទ្វារបស់គាត់ទាំង២បិទបើកៗពុំឈប់ឈរ ។ ជ្រូកព្រៃដ៏ច្រើនបានជាប់អន្ទាក់នេះ ជារៀងរាល់យប់ ។

ខាងក្រោមជាឃ្លីបបង្ហាញអន្ទាក់ជ្រូកព្រៃនៅអាមេរិក


អន្ទាក់ដ៏ធំសម្បើម ១យប់ចាប់បានជ្រូកព្រៃរាប់សិបក្បាល !

ក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី ​បង្កើត​រោងចក្រ​ចំណី​សត្វ

អន្ទាក់ដ៏ធំសម្បើម ១យប់ចាប់បានជ្រូកព្រៃរាប់សិបក្បាល !

និស្ស័យ​អាច​ប្តូរ​បាន ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​ឆន្ទៈ​មុតមាំ​នោះ !