ក្រសួង​ធនធានទឹក ប្រកាស​ពី​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង ខ្យល់​កន្ត្រាក់​

6 Videos


ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម បានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ គឺមាន រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ។

តាមការព្យាករណ៍ នៅតំបន់មាត់សមុទ្រ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ ចំណែកឯតំបន់ វាលទំនាប់ និង តំបន់ខ្ពង់រាប អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ ពីធម្យមទៅបង្គួរ ។

P9

ក្រសួង​ធនធានទឹក ប្រកាស​ពី​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង ខ្យល់​កន្ត្រាក់​

ក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតខាងលើ ដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ៕

                                                                                        សុថាត់

 ក្រសួង​ធនធានទឹក ប្រកាស​ពី​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង ខ្យល់​កន្ត្រាក់​