ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

ក្រុមយុវជន​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​អាយុ​ក្រោម​ U16ឆ្នាំបាន​លត់​ក្រុម​​យុវជន​ទីម័រ​ខាង​កើត​ដោយ​លទ្ធផល ៣-០ នៃ​ពាន​រង្វាន់ AFF U16 Championship 2016 សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បញ្ចប់​ពូល B ដើម្បី​​ឡើង​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ។ ការ​ឡើង​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​នេះ​ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​លើក​ដំបូង​ហើយ​ដែល​បាន​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​រយៈ​ពេល​​ប៉ុន្មាន​​ទសវត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ៕

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ 

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ទីម័រ​ ល្ងាច​មិញ

 

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​