គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

លោក នៅ វាសនា ដែល​ជា​វិចិត្រករ​គំនូរ​ខ្មៅដៃ​វ័យក្មេង ដែល​តែង​បញ្ចេញ​ទេពកោសល្យ​យ៉ាង​ល្អ ជាមួយ​ភាព​រស់រវើក​នៃ​សិល្បះ​គំនូរ​បែប​រូបី ​និង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​នៅ​លើ​គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​របស់​គាត់ និង​ទទួល​បាន​ការ​កោតសរសើរ​ពី​សំណាក់​មហាជន​​នៅ​ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម៕

 

តោះ! ទៅ​ទស្សនា​រូប​គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​​នោះ ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

គំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ១០ សន្លឹក​មិន​សរសើរ​មិន​បាន

 

ចុច​អាន៖  ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

អត្ថបទ៖ រក្សា