នារី​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​នាក់​ចូលរួម​ប្រកួត​សម្រស់​ត្រគាក​ប្រចាំឆ្នាំ 2016

នារី​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​នាក់​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ត្រគាក​សិច​ស៊ី (Sexy Back Contest)​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បី​ស្វែងរក​នារី​ដែល​មាន​ត្រគាក​សិច​ស៊ី​គាប់​ភ្នែក​ជាងគេ ។

នារី​សាច់​សខ្ចី និង​ដងខ្លួន​ស្រ​ឡូ​ន​ជា​ច្រើន​នាក់​ដែល​ជា​បេ​ក្ខ​នារី​ក្នុង​កម្មវិធី 2016 Sexy Back Contest  បាន​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​មហាជន​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ ។ បេ​ក្ខ​នារី​ដែល​ប្រកួតប្រជែង​សុទ្ធតែ​មាន​សម្រស់​ស្រស់​សោភា ហើយ​អ្នកគាំទ្រ​ត្រូវ​បោះ​ឆ្នោត​ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​នរណា​ជា​អ្នក​ទទួល​ពាន​នារី​ដែល​មាន​ត្រគាក​សិច​ស៊ី​ជាងគេ​ប្រ​ឆ្នាំ​ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ ៕