តារា​ស្រី 13​ដួង​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់ជានា​រី​សិច​ស៊ី​ប្រចាំឆ្នាំ 2016

គេហទំព័រ HollywoodLife បាន​ផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​តារា​ស្រី​ចំនួន​១៣​នាក់​ជាតា​រា​ស្រី​សិច​ស៊ី​ជាងគេ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦​។

ក្នុង​ចំណោម​តារា​ស្រី​ទាំង​១៣​នាក់​នោះ​មាន​តារា​ល្បីឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​ដូច​ជា​នាង Selena Gomez, Taylor Swift ៖ Kim Kardashian និង​បងប្អូន​ស្រី​របស់​នាង​ផង​ដែរ។

១-​នាង Ariel Winter
២-​នាង Bella Thorne
៣-​នាង Kylie Jenner
៤-​នាង Kim Kardashian
៥-​នាង Bella Hadid
៦-​នាង Selena Gomez
៧-​នាង Taylor Swift
៨-​នាង Demi Lovato
៩-​នាង Gigi Hadid
១០-​នាង Hailey Baldwin
១១-​នាង Vanessa Hudgens
១២-​នាង Kendall Jenner
១៣-​នាង Kourtney Kardashian ៕