ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

អ្នក​គាំទ្រ​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ទាំង​ប្រុស ស្រី ក្មេង​ចាស់​បាន​បង្ហាញ​ទឹក​មុខ​ស្រស់​ស្រាយ សប្បាយ​រីក​រាយ​ចំពោះ​លទ្ធផល​ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ក្រុម​បាល់ទាត់​យុវជន​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​នៃ​​​ពានរង្វាន់​ AFF Smart U-16 Championship 2016 ​បន្ទាប់​ពី​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​​យុវជន​​ទីម័រខាងកើត​ដោយ​លទ្ធផល​ ៣-០។  សូម​ក្រឡេក​មើល ​ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​​ដែល​បាន​បង្ហាញ​​នៅ​ទី​លាន​កាល​ពី​យប់​​មិញ៖

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

ទឹក​មុខ​អ្នក​គាំទ្រស្រស់​ស្រាយ​ ​ ពេល U16 ​កម្ពុជា​ ឈ្នះ U16 ទីម័រ ល្ងាច​មិញ

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​