នៅចាំអីទៀត តោះ!!! ទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា….

នៅចាំអីទៀត តោះ!!! ទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....

តើអ្នកបានអាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.3.3 ហើយឫនៅ? ក្រោយពីបានតាមដានអត្ថបទនេះហើយ អ្នកនឹងមិនពិបាកក្នុងការរុករក Link ស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់ទាញយកកំណែ File IPSW របស់ iOS 9.3.3 ទៀតនោះឡើយ។ ក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនូវ Link សំរាប់ទាញយករួចជាស្រេចនៅខាងក្រោម។ តោះទាញយកទាំងអស់គ្នា.....

Image: នៅចាំអីទៀត តោះ!!! ទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងធ្វើការអាប់ដេត OTA (Over-The-Air) បានតែ iPhone មិនមាន Cydia តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

iOS 9.3.3

iPhone

 • iPhone 5 (CDMA)
 • iPhone 5 (GSM)
 • iPhone 5c (CDMA)
 • iPhone 5c (GSM)
 • iPhone 5s (CDMA)
 • iPhone 5s (CDMA)
 • iPhone 5s (GSM)
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 4s
 • iPad

 • 12.9-inch iPad Pro (WiFi)
 • 12.9-inch iPad Pro (Cellular)
 • 9.7-inch iPad Pro (WiFi)
 • 9.7-inch iPad Pro (Cellular)
 • iPad Air 2 (6th generation WiFi)
 • iPad Air 2 (6th generation Cellular)
 • iPad Air (5th generation Cellular)
 • iPad Air (5th generation WiFi)
 • iPad Air (5th generation China)
 • iPad (4th generation CDMA)
 • iPad (4th generation GSM)
 • iPad (4th generation WiFi)
 • iPad mini (CDMA)
 • iPad mini (GSM)
 • iPad mini 2 (Cellular)
 • iP