នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា….(ត)

នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)

(ត) តើអ្នកបានអាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.3.3 ហើយឫនៅ? ក្រោយពីបានតាមដានអត្ថបទនេះហើយ អ្នកនឹងមិនពិបាកក្នុងការរុករក Link ស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់ទាញយកកំណែ File IPSW របស់ iOS 9.3.3 ទៀតនោះឡើយ។ ក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំនូវ Link សំរាប់ទាញយករួចជាស្រេចនៅខាងក្រោម។ តោះទាញយកទាំងអស់គ្នា.....

Image: នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងធ្វើការអាប់ដេត OTA (Over-The-Air) បានតែ iPhone មិនមាន Cydia តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។

iOS 9.3.3

iPad touch

 • iPad mini (GSM)
 • iPad mini 2 (Cellular)
 • iPad mini 2 (WiFi)
 • iPad mini 2 (China)
 • iPad mini 3 (China)
 • iPad mini 3 (WiFi)
 • iPad mini 3 (Cellular)
 • iPad mini 4 (WiFi)
 • iPad mini 4 (Cellular)
 • iPad 3 Wi-Fi (3rd generation)
 • iPad 3 Wi-Fi + Cellular (GSM)
 • iPad 3 Wi-Fi + Cellular (CDMA)
 • iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
 • iPad 2 Wi-Fi
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
 • iPad touch

 • iPod touch (5th-generation)
 • iPod touch (6th-generation)
 • នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)
  នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)

  ---------------------------------------

  ដោយ: ខន សុខឡាយ

  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
  iOSPlus
  នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)

  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

  Sovann2.com
  នៅចាំអីទៀតតោះទៅដោនឡូត iOS 9.3.3 ទាំអស់គ្នា....(ត)

  ចុះថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:48 ល្ងាច

  Sovann2

  ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ