សេចក្តី​ជូនដំណឹង​​​​​ការ​ដង្ហែ​សព​លោក​​បណ្ឌិត​ កែម ឡី

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​ចេញ​កំណត់ហេតុ​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ ស្តី​ពី​ការ​ជូនដំណឹង​ដង្ហែ​សព​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី យក​ទៅ​បញ្ចុះ​នៅ​ខេត្តតាកែវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ កក្កដា ២០១៦ ខាង​មុខ​នេះ ​។

ការជូនដំណឹង​មានដូចខាងក្រោម​នេះ ៖​