ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ

ថ្មីៗនេះគេឃើញមានគំនស្លែយ៉ាងច្រើននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃក្រុង គីងដាវ (Qingdao) ខេត្តសានទុង (Shandong) ប្រទេសចិន ។ ជាការពិតណាស់ មានមនុស្សជាច្រើនមិនដែលឲ្យតម្លៃលើរុក្ខជាស្លែឡើយ ដូចនេះហើយវាជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យរក្ខជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍មួយនេះក្លាយជារុក្ខជាតិគ្មានតម្លៃ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគេចចេញពីវាព្រោះគិតថា វានឹងអាចផ្ដល់គុណវិបត្តិផ្សេងៗ ។

ផ្ទុយទៅវិញ «ស្លែ» ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលរំលងពីគុណសម្បត្តិរបស់វានេះ ត្រូវបានប្រជាជនចិនបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបប់វា គឺវាអាចជួយការស្បែកពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងមាននប្រសិទ្ធភាព ដូចនេះហើយគ្មានអ្វីជាចម្ងល់ទៀតទេដែលឆ្នេរសមុទ្ររបស់ក្រុងគីងដាវ មានគំនស្លែជាច្រើននៅអណ្ដែតពាសពេញ ព្រោះវាជាគឺជាឡូហ្សិនការពារស្បែកពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះ ៕

ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ

ប្រភព៖ pmhotnews

  • ប្រជាជន​ចិន​នាំគ្នា​ផ្អើល​យក​ស្លែ​មក​​ការពារ​ស្បែក​ពី​កាំរស្មី​ព្រះ​អាទិ​ត្យ已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/20  Category:កំសាន្ត
Tags: