កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​

6 Videos


លោកយាយអាយុ ៧១ ឆ្នាំម្នាក់បានសម្រេចចិត្តរៀបការយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាមួយបុរសវ័យ ១៧ ឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីបានស្គាល់គ្នាត្រឹមតែរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ។

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា លោកយាយ Madam Almeda Errell រស់នៅក្នុងទីក្រុង Sevierville រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបការជាមួយលោក Gary Hardwick ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៣ សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានស្គាល់គ្នានៅក្នុងឱកាសបុណ្យសពកូនប្រុសរបស់លោកយាយ Madam Almeda Errell ឈ្មោះលោក Robert ហើយសព្វថ្ងៃគូស្នេហ៍ថ្មោងថ្មីមួយគូនេះបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយជាចៅប្រុសរបស់លោកយាយ Madam Almeda Errell ដែលមានអាយុបងលោក Gary Hardwick រហូតដល់ ៣ ឆ្នាំ ។

P9

កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​

កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​

លោកយាយ Madam Almeda Errell បាននិយាយទាំងមោទកភាពចំពោះខ្លួនឯងថា លោកយាយមិនបានមានគំនិតស្រឡាញ់ប្រុសក្មេងទេ ប៉ុន្តែលោក Gary Hardwick ដែលមានវ័យត្រឹមតែ ១៧ ឆ្នាំនេះទេ ដែលចេះតែបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ ដូចនេះហើយទើបលោកយាយបណ្ដោយខ្លួនតាមទៅ ។ ជាមួយគ្នានេះលោក Gary Hardwick បាននិយាយឲ្យដឹងដែរថា មុននឹងរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកវ័យ ៧១ ឆ្នាំខាងលើ លោកបានលង់ស្នហ៍ជាមួយលោកយាយម្នាក់អាយុ ៧៧ ឆ្នាំ ។

កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​

លោក Gary បន្តទៀតថា លោកចាប់ផ្ដើមមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលមានអាយុច្រើនជាងខ្លួនដូចនេះតាំងពីលោកមានវ័យត្រឹមតែ ៨ ឆ្នាំឯណោះ ដោយក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកបានលួចស្រឡាញ់អ្នកគ្រូរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ ។

កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា លោកយាយ Madam Almeda Errell គឺជាស្រី្តមេម៉ាយម្នាក់ដែលអតីតប្ដីវ័យ ៤៣ ឆ្នាំរបស់លោកយាយបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ហើយសព្វថ្ងៃគូស្នេហ៍ខុសវ័យមួយគូនេះបានប្រកបការងារជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែង ៕ (ប្រពភ៖ ស្ដម) កុសល

កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​កូនក្រមុំ ៧១ ឆ្នាំ និង កូនកំលោះ ១៧ ឆ្នាំ រៀបការ​យ៉ាង​តក់ក្រហល់ ដោយសារតែ​…​