ឡូ​រ៉ា ម៉ម ចូល​សម្ដែង​ភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ​កម្ពុជា​លើកដំបូង​

​កញ្ញា ឡូ​រ៉ា ម៉ម តារាចម្រៀង​កម្ពុជា​សញ្ជាតិ​អាមេរិក​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នាង​នឹងចូលរួម​សម្ដែង​ភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ​កម្ពុជា​ដែល​ត្រៀម​នឹង​ដំណើរ​ការថត​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខ​នេះហើយ​។​